• جنیسس دارای بوته ای قوی میباشد
  • تولید میوه بر روی شاخه اصلی است 
  • رقمی زودرس و با دوره برداشت طولانی
  • مقاوم در برابر گرما است 
  • رنگ میوه سبز تیره، بافت سفت و هم شکل
  • میوه قلمی با شیارهای متوسط
  • میوه بسیار بازارپسند با متوسط طول 17 تا 19 سانتی متر
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری و ویروس های (CMV,ZYMV,PMR,PRSV,CVYV,Scab)
  • مناسب کشت به عنوان رقم اصلی در تمام فصول