گوجه فرنگی فضای باز لوکوموتیو F1 پاکت1000عددی

گوجه فرنگی لوکوموتیو

رقمی سمی دترمیننت
پوشش برگی بسیار
وزن میوه: 200 تا 250 گرم بستگی به آب و هوا و نوع خاک و …
بوته خیلی قوی
میوه با بافت سفت
میوه به همراه کاسبرگ
شکل میوه گرد