پیت ماس نورداگری 340L

پیت ماس 340 نورداگری

پرمصرف ترین پیت ماس جهان، با بافتی fine و دارای اسیدیته(pH) بین 5.5 و 6.5 ،مناسب برای طیف وسیعی از انواع کشاورزی
( قابل استفاده برای صیفی جات، گلدان, درخت و …)