سوپرفیفتی 1لیتری

جلبک دریایی سوپرفیفتی

  • محصول شرکت بایوآتلانتیس ایرلند
  • 50 درصد عصاره خالص جلبک دریایی 
  • افزایش رشد رویشی 
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و غیرمحیطی 
  • جهت مصرف برای تولید محصولات ارگانیک
  • دارای تائیدیه های OMRI ،Ecocert، cdfa