• رقم استاندارد
  • مناسب برای کشت در فصل اصلی
  •  وزن میوه بطور متوسط 14 تا 16 کیلوگرم
  • پوست میوه نسبتا ضخیم
  • مناسب برای حمل و نقل در مسافت های طولانی
  • رنگ میوه سبز روشن و خاکستری
  • گوشت میوه قرمز خوش رنگ
  • شیرین،بافت سفت و بازارپسند
  • ضخامت پوست میوه یکنواخت

 

  • بسته بندی قوطی 500 گرمی 
  • قیمت درج شده بابت یک قوطی میباشد